گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی
Open menu
گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی

قیمت بسته شدن بورس لندن 16 مرداد

قیمت بسته شدن بورس لندن دوشنبه 16 مرداد

 قيمت بسته شدن  بورس لندن 
  Date : 2021 9 August  

1748.9                                                                                           طلا(Au)

23.9                                                                                             نقره(Ag)

92.773                                                                                     ايندكس دلار

2,547(-71.5)                                                                            آلومينيوم(Al)

9,311.5(+218)                                                                             مس(Cu)

2,295.5(-66.5)                                                                             سرب(Pb)

18,748(-785)                                                                                 نيكل(Ni)

35,935(-130)                                                                                    قلع(Ti)

2,957(-49)                                                                                   روي(Zn)