گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی
Open menu
گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی

عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه 23 دی

عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه 23 دی

قيمت عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه 23 دی به صورت زير است.

 

عرضه مفتول مس براي امروز یکشنبه 23 دی

 


 

عرضه‌كننده

قيمت پايه‌ي عرضه (ريال)

عرضه (تن)

قيمت عرضه هفته‌ي قبل

تقاضا (تن)

شركت ملي صنايع مس ايران

497,974

 2000

549,770

1240

گيل‌راد شمال

 498,674

1000

 550,470

60

دنیای مس کاشان

 498،674

 1000

 550،470

45

 


 

قيمت مس جهاني 5918.4 دلار است كه هفته‌ي قبل 5863.7 دلار بود. همچنين دلار نيما برابر 83904 ريال است كه هفته‌ي قبل قيمتي برابر 90665 ريال داشت. 

 

 قیمت مفتول مسی شرکت ملی مس ایران، نسبت به هفته‌ی گذشته 9.42 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین مفتول دنیای مس کاشان و گیل‌راد شمال به همین میزان کاهش قیمت داشته‌اند.