گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی
Open menu
گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی

عرضه کاتد مس | قیمت کاتد مس دوشنبه 6 اسفند 1397

قیمت عرضه کاتد مس برای دوشنبه 6 اسفند 1397

قیمت عرضه کاتد مس برای امروز دوشنبه 6 اسفند 1397 به صورت زیر است.

 

قیمت عرضه کاتد مس برای دوشنبه 6 اسفند 1397

 

ردیف

شرح

تولیدکننده

قیمت عرضه (ریال)

حجم عرضه (تن)

معامله (تن)

1

مس کاتد

شرکت ملی صنایع مس ایران

641،891

3000

3000

 

ميانگين دلار نيما با کاهش 702 تومانی نسبت به هفته قبل 87147 ريال شد. ميانگين جهاني مس با افزایش حدود 202 دلاری به 6349.5 رسید.

 

عرضه کاتد مس برای امروز 6 اسفند با قیمتی افزایش یافته نسبت به قیمت پایه عرضه یعنی 536،740 ریال، معامله شد. تقاضای کاتد مس 8200 تن بود.