گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی
Open menu
گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی

عرضه کاتد مس | قیمت عرضه کاتد مس | یکشنبه 15 اردیبهشت 1398

عرضه کاتد مس | قیمت عرضه کاتد مس | یکشنبه 15 اردیبهشت 1398

 

کاتد مس شرکت ملی صنایع مس ایران امروز یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 عرضه شد.

 

عرضه کاتد مس | قیمت عرضه کاتد مس | یکشنبه 15 اردیبهشت 1398

 

ردیف

شرح

تولیدکننده

قیمت عرضه (ریال)

قیمت میانگین موزون (ریال)

قیمت میانگین هفته قبل (ریال)

معامله (تن)

1

مس کاتد

شرکت ملی صنایع مس ایران

597،973

721،862

686،232

3000

 

 

قیمت میانگین معامله کاتد مس نسبت به هفته گذشته 5 درصد افزایش داشت و بالای 22 درصد رقابتی شد. قیمت میانگین جهانی مس برابر با 6322 دلار و نرخ میانگین دلار نیما 94،586 ریال است.