تیزر حضور شرکت بازرگانی ثقفی در هجدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران

هجدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران

شرکت بازرگانی ثقفی مفتخر به حضور در هجدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران می‌باشد. این شرکت در سالن ۸ و ۹ در نمایشگاه بین‌المللی تهران جانمایی شده بوده‌است.

 تیزری از حضور رسمی شرکت گروه بازرگانی ثقفی در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در زیر آمده است.

 

 

 

این شرکت  از همه بازدیدکنندگان از غرفه این شرکت در این نمایشگاه کمال تشکر را دارد.

در تصویر زیر غرفه شرکت گروه بازرگانی ثقفی را در این نمایشگاه مشاهده می‌نمائید.

 

غرفه شرکت گروه بازرگانی ثقفی در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران

 


 

حضور گروه بازرگانی ثقفی در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران