قیمت میانگین هفته‌ی فلزات در تالار بورس لندن (13 الی 17 اسفند ماه)

قیمت میانگین هفته‌ی فلزات در تالار بورس لندن| 13 الی 17 اسفند ماه 1397

قیمت میانگین فلزات در بازه‌ی 13 الی 17 اسفند ماه به صورت زیر می‌باشد:

 

 قیمت میانگین هفته‌ی فلزات در تالار بورس لندن| 13 الی 17 اسفند ماه 1397

 

فلز    

قیمت (دلار)

تغییر قیمت نسبت به هفته‌ی گذشته (دلار)

آلومینیوم 

1852.6  

35-

مس   

6467  

64.6-

سرب   

2091.7  

20-

نیکل   

13328  

361+

قلع   

21567  

235-

روی   

2773.6  

4-

 

قیمت تمامی فلزات نسبت به هفته‌ی گذشته کاهش را تجربه کرده‌است، به جز فلز نیکل که افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. مس نسبت به هفته‌ی گذشته، حدود 1 درصد کاهش قیمت داشته‌است.

آخرین اخبار

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم | یکشنبه 25 خرداد 1399 🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ شرکت...
📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 25 خرداد 1399 🔊 عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ شرکت...
📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 18 خرداد 1399 🔊 عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ شرکت ملی...
عرضه شمش و بیلت آلومینیوم | یکشنبه 18 خرداد 1399 🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ شرکت...
عرضه شمش و بیلت آلومینیوم | یکشنبه 11 خرداد 1399 🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ شرکت...
📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 11 خرداد 1399 🔊 عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ شرکت ملی...

دانلود کاتالوگ

دریافت کاتالوگ

محاسبه وزن قطعات مسی

محاسبه وزن قطعات مسی آنلاین