عرضه کاتد مس و مفتول مس شرکت ملی صنایع مس ایران برای سال آتی 1398

عرضه کاتد مس و مفتول مس شرکت ملی صنایع مس ایران برای سال آتی 1398

با توجه به بررسی های انجام شده توسط کارشناسان گروه بازرگانی ثقفی و اخبار رسیده در این زمینه، برنامه عرضه سال آینده شرکت ملی صنایع مس ایران برای محصولات کاتد مس و مفتول مس به صورت زیر خواهد بود.

 

سال 1398 کاتد مس مفتول مس
3 ماهه اول سال 25300 7920
3 ماهه دوم سال 29900 9360
3 ماهه سوم سال 29900 9360
3 ماهه چهارم سال 25300 7920
مجموع 110400 34560

 

توجه به این نکته ضروری است که مجموع هفته های عرضه در سال آینده 48 هفته میباشد و دو هفته ابتدایی سال و همچنین دو هفته انتهایی سال شرکت ملی مس عرضه ای نخواهد داشت.

آخرین اخبار

عرضه مفتول آلومینیوم | ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 🔊 عرضه مفتول آلومینیوم برای ۲۳ آذر ۱۳۹۸ شرکت...
📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 🔊 عرضه کاتد مس برای ۲۴ آذر ۱۳۹۸ شرکت ملی صنایع...
عرضه مفتول مس | 18 آذر 1398 عرضه مفتول مس صنایع مس کاوه، شرکت ملی صنایع مس ایران،...
  📰 برآورد قیمت عرضه و عرضه کاتد مس | برای یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 🔊 برآورد عرضه کاتد مس برای ۱۷ آذر ۱۳۹۸ شرکت ملی...
📰برآورد عرضه و عرضه مفتول مس و کاتد مس لیچینگ | ۱۱ آذر ۱۳۹۸ برآورد عرضه مفتول مس صنایع مس کاوه، شركت ملي...
  📰 برآورد قیمت عرضه و عرضه کاتد مس | برای یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 🔊 برآورد عرضه کاتد مس برای ۱۷ آذر ۱۳۹۸ شرکت ملی...

دانلود کاتالوگ

دریافت کاتالوگ

محاسبه وزن قطعات مسی

محاسبه وزن قطعات مسی آنلاین