عرضه کاتد مس و مفتول مس شرکت ملی صنایع مس ایران برای سال آتی 1398

عرضه کاتد مس و مفتول مس شرکت ملی صنایع مس ایران برای سال آتی 1398

با توجه به بررسی های انجام شده توسط کارشناسان گروه بازرگانی ثقفی و اخبار رسیده در این زمینه، برنامه عرضه سال آینده شرکت ملی صنایع مس ایران برای محصولات کاتد مس و مفتول مس به صورت زیر خواهد بود.

 

سال 1398 کاتد مس مفتول مس
3 ماهه اول سال 25300 7920
3 ماهه دوم سال 29900 9360
3 ماهه سوم سال 29900 9360
3 ماهه چهارم سال 25300 7920
مجموع 110400 34560

 

توجه به این نکته ضروری است که مجموع هفته های عرضه در سال آینده 48 هفته میباشد و دو هفته ابتدایی سال و همچنین دو هفته انتهایی سال شرکت ملی مس عرضه ای نخواهد داشت.

آخرین اخبار

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم | یکشنبه 25 خرداد 1399 🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ شرکت...
📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 25 خرداد 1399 🔊 عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ شرکت...
📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 18 خرداد 1399 🔊 عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ شرکت ملی...
عرضه شمش و بیلت آلومینیوم | یکشنبه 18 خرداد 1399 🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ شرکت...
عرضه شمش و بیلت آلومینیوم | یکشنبه 11 خرداد 1399 🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ شرکت...
📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 11 خرداد 1399 🔊 عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ شرکت ملی...

دانلود کاتالوگ

دریافت کاتالوگ

محاسبه وزن قطعات مسی

محاسبه وزن قطعات مسی آنلاین