📰 عرضه مفتول مس و کاتد مس | ۱۲ آبان ۱۳۹۸

📰 عرضه مفتول مس و کاتد مس | ۱۲ آبان ۱۳۹۸

مفتول مس شركت ملي صنايع مس ايران، دنيای مس كاشان و گيل‌راد شمال و صنایع مس کاوه و بابک مس ایرانیان و گروه صنایع کابلسازی افق دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ عرضه شدند 👇.

 

عرضه‌کننده محصول عرضه شده

قیمت پایه‌ی عرضه هفته قبل

(ریال)

قیمت پایه عرضه

(ریال)

قیمت پایانی میانگین موزون

(ریال)

مقدار عرضه

(تن)

مقدار معامله

(تن)

شرکت ملی صنایع مس ایران مفتول مس ۶۴۴,۷۶۹ ۶۴۵,۸۸۱ ۶۴۵,۸۸۱ ۱۰۰۰ ۱۰۰
شرکت دنیای مس کاشان مفتول مس ۶۴۴,۷۶۹ ۶۴۵,۸۸۱ ۶۴۵,۸۸۱ ۴۴۰ ۲۰
شرکت گیل راد شمال مفتول مس ۶۴۴,۷۶۹ ۶۴۵,۸۸۱ ۶۴۵,۸۸۱ ۱۰۰۰ ۲۰
صنایع مس کاوه مفتول مس ۶۴۴,۷۶۹ ۶۴۵,۸۸۱ ۶۴۵,۸۸۱ ۸۰ ۰
گروه صنایع کابلسازی افق البرز مفتول مس -- ۶۴۵,۸۸۰ ۶۴۵,۸۸۰ ۴۰ ۰
بابک مس ایرانیان کاتد مس -- ۶۲۴,۵۴۵ ۶۲۴,۵۴۵ ۲۰۰ ۰

 

قيمت عرضه مفتول مس نسبت به هفته‌ي گذشته افزایش داشته است. میانگین قيمت جهاني مس برابر با ۵۸۵۴.۶💲 دلار و ميانگين نرخ دلار نيمايي برابر با ۱۰۶,۶۷۵💰 ريال است. 


مفتول مس چیست و چه کاربردی دارد؟

گروه بازرگانی ثقفی یکی از عرضه کنندگان اصلی مس مفتول ۸ میلی‌متری مجتمع مس سرچشمه، دنیای مس و شرکت گیل راد شمال و شرکت مس کاوه می‌باشد. مس مفتول (مفتول مسی) دارای مشخصات مهمی بوده‌است که در ادامه این مشخصات ذکر می‌شود👇.

همانطور که می‌دانید یکی از مشخصات مهم مس و مفتول مسی، توان آلیاژدهی پردامنه آن نسبت به سایر فلزات می‌باشد. همچنین مس از معدود فلزاتی است که به صورت خالص بیشتر از آلیاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد.


جهت خرید لوله مسی 1/4 کلیک کنید 👇

 

 


 

آخرین اخبار

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم | یکشنبه 25 خرداد 1399 🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ شرکت...
📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 25 خرداد 1399 🔊 عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ شرکت...
📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 18 خرداد 1399 🔊 عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ شرکت ملی...
عرضه شمش و بیلت آلومینیوم | یکشنبه 18 خرداد 1399 🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ شرکت...
عرضه شمش و بیلت آلومینیوم | یکشنبه 11 خرداد 1399 🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ شرکت...

دانلود کاتالوگ

دریافت کاتالوگ

محاسبه وزن قطعات مسی

محاسبه وزن قطعات مسی آنلاین