لیست قیمت لوله های مسی با قطر 1,5/8 اینچ (41.27 میلی متر)

 

لیست قیمت شاخه مسی با قطر 1,5/8 اینچ (41.27 میلی متر) برای شاخه 6 متری به قرار زیر می باشد. 


 شاخه 6 متری 

قطر بر حسب اینچ  

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 1,5/8 اینچ (شاخه متری)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (میلی متر)                        قطر (اینچ)           
                      3.825.000                6,000                  1.52                1,5/8
                      4.575.000                6,000                  1.83                1,5/8

  

قطر و ضخامت بر حسب میلی متر و متر  

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 1,5/8 اینچ (شاخه 6 متری) 
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (میلی متر)                        قطر (میلی متر)           
                    3.825.000                 6,000               1.52                  41.27
                    4.575.000                 6,000               1.83                  41.27 

 


  

************************توجه توجه*********************
 با توجه به نوسانات قیمت جهانی مس (LME) و قیمت داخلی دلار و تاثیر آن در قیمت لوله های مسی، قیمت ها حدودی و با تلرانس منفی و مثبت 5 درصد می باشد.
 
 

آدرس تلگرام شرکت بازرگانی کالاس مس برادران ثقفی