لیست قیمت لوله های مسی با قطر 2,1/8 اینچ (54 میلی متر)

 

لیست قیمت شاخه مسی با قطر 2,1/8 اینچ (54 میلی متر) برای شاخه 6 متری به قرار زیر می باشد. 


 شاخه 6 متری 

قطر بر حسب اینچ  

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 2,1/8 اینچ (شاخه متری) 
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (میلی متر)                        قطر (اینچ)           
                      5.400.000                6,000                 1.62                2,1/8
                      6.075.000                6,000                 1.83                2,1/8  


قطر بر حسب میلی
متر   

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 2,1/8 اینچ (شاخه متری)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (میلی متر)                        قطر (میلی متر)           
                    5.400.000                 6,000                1.62                     54
                    6.075.000                 6,000                1.83                     54  

 


  

************************توجه توجه*********************
 با توجه به نوسانات قیمت جهانی مس (LME) و قیمت داخلی دلار و تاثیر آن در قیمت لوله های مسی، قیمت ها حدودی و با تلرانس منفی و مثبت 5 درصد می باشد.
 

آدرس تلگرام شرکت بازرگانی کالاس مس برادران ثقفی