لیست قیمت لوله های مسی با قطر 1,3/8 اینچ (35 میلی متر)

 لیست قیمت شاخه مسی با قطر 1,3/8 اینچ (35 میلی متر) برای شاخه 6 متری به قرار زیر می باشد. 


 شاخه 6 متری

 قطر بر حسب اینچ  

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 1,3/8 اینچ (شاخه متری) 
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (میلی متر)                       قطر (اینچ)          
                      2.140.000                6,000                  1              1,3/8
                      2.550.000                6,000                 1.2              1,3/8

  

قطر بر حسب میلی متر   

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 1,3/8 اینچ (شاخه 6 متری)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (میلی متر)                     قطر (میلی متر)      
                    2.140.000                 6,000                  1                35
                    2.550.000                 6,000                1.2                35

 


 

************************توجه توجه*********************
 با توجه به نوسانات قیمت جهانی مس (LME) و قیمت داخلی دلار و تاثیر آن در قیمت لوله های مسی، قیمت ها حدودی و با تلرانس منفی و مثبت 5 درصد می باشد.
 

آدرس تلگرام شرکت بازرگانی کالاس مس برادران ثقفی