لیست قیمت لوله های مسی با قطر 1/2 اینچ (12.7 میلی متر)

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 1/2 اینچ (12.7 میلی متر)

لیست قیمت لوله مسی ۱/۲ اینچ

 

 لیست قیمت کلاف و شاخه مسی با قطر 1/2 اینچ (12.7 میلی متر) برای سه طول 6 و 15و 50 متری به قرار زیر می باشد. 


 کلاف مسی ۱۵ و ۵۰ متری و شاخه مسی ۶ متری

 

لیست قیمت لوله‌های مسی با قطر 1/2 اینچ (شاخه مسی ۶ متری) (کلاف مسی ۱۵ و ۵۰ متری)

قطر

(اینچ)

قطر

(میلی‌متر)

طول

(متر)

ضخامت

(اینچ)

ضخامت

(میلی‌متر)

وزن حدودی

(کیلوگرم)

قیمت

(تومان)

۱/۲ ۱۲.۷ ۶ ۰.۰۲۵ ۰.۶۳ ۱.۳۲ ۱۰۸,۲۴۰
۰.۰۳۲ ۰.۸۱ ۱.۶۵ ۱۳۵,۳۰۰
۰.۰۳۵ ۰.۹ ۱.۸۲ ۱۴۹,۲۴۰
۰.۰۴۰ ۱ ۱.۹۵ ۱۵۹,۹۰۰
۰.۰۴۹ ۱.۲۴ ۲.۴ ۱۹۶,۸۰۰
۱۵ ۰.۰۲۰ ۰.۵۰ ۲.۶ ۲۱۳,۲۰۰
۰.۰۲۵ ۰.۶۳ ۳.۴ ۲۷۸,۸۰۰
۰.۰۲۸ ۰.۷۰ -- تماس بگیرید
۰.۰۳۰ ۰.۷۵ ۳.۸۹ ۳۱۹,۰۰۰
۰.۰۳۲ ۰.۸۱ ۴.۱۵ ۳۴۰,۳۰۰
۰.۰۴۰ ۱.۰۰ ۵.۰۲ ۴۱۱,۶۴۰
۰.۰۶۰ ۱.۵۰ ۶.۸۳ ۵۶۰,۰۶۰ (باهنر)
۵۰  ۰.۰۲۵ ۰.۶۳ ۱۱.۱۱ ۹۱۱,۰۲۰
۰.۰۳۰ ۰.۷۵ ۱۲.۸۸ ۱,۰۵۶,۱۶۰
۰.۰۳۲  ۰.۸۱ ۱۲.۹ ۱,۰۵۷,۹۰۰ (باهنر)

  

  

توجه توجه
 با توجه به نوسانات قیمت جهانی مس (LME) و قیمت داخلی دلار و تاثیر آن در قیمت لوله های مسی، قیمت ها حدودی و با تلرانس منفی و مثبت 5 درصد می باشد.
 

 

 

آخرین اخبار

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم | یکشنبه 25 خرداد 1399 🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ شرکت...
📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 25 خرداد 1399 🔊 عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ شرکت...
📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 18 خرداد 1399 🔊 عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ شرکت ملی...
عرضه شمش و بیلت آلومینیوم | یکشنبه 18 خرداد 1399 🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ شرکت...
عرضه شمش و بیلت آلومینیوم | یکشنبه 11 خرداد 1399 🔊 عرضه شمش و بیلت آلومینیوم برای یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ شرکت...
📰 عرضه کاتد مس ملی مس ایران | برای یکشنبه 11 خرداد 1399 🔊 عرضه کاتد مس برای یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ شرکت ملی...

دانلود کاتالوگ

دریافت کاتالوگ

محاسبه وزن قطعات مسی

محاسبه وزن قطعات مسی آنلاین