گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی
Open menu
گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی

سیم هادی مس | سیم هادی تابیده شده

سیم هادی مس | سیم هادی تابیده شده | هادی مسی تابیده شده هوایی

سیم هادی مس | سیم هادی تابیده شده | گروه بازرگانی ثقفی
سیم هادی مس برای تابلوهای توزیع ، نیروگاه‌ها، کنتور برق منازل و روشنایی خیابان‌ها و نیز به عنوان کابل‌های کنترل جهت انتقال پالس‌های کنترلی و داده‌های آزمون، و به طور کلی در جایی که حفاظت الکتریکی و مکانیکی بیشتری نیاز باشد به کار می‌رود.

وزن در واحد طول مقاومت قطر تک رشته تعداد رشته قطر اسمی هادی مس
۴ ۳۸,۳ ۰,۱۸۹ ۱۶ ۰,۵
۷,۹ ۱۹,۳ ۰,۱۸۹ ۳۲ ۱
۱۱,۶ ۱۳,۱۰ ۰,۲۳۵ ۳۰ ۱,۵
۱۱,۶ ۱۳,۱۰ ۰,۲۲۸ ۳۲ ۱,۵
۱۹,۴ ۷,۹ ۰,۲۳۵ ۵۰ ۲,۵
۱۹,۴ ۷,۹ ۰,۲۲۸ ۵۲ ۲,۵
۳۱,۲ ۴,۹ ۰,۲۸۱ ۵۶ ۴
۴۷,۲ ۳,۲ ۰,۲۸۱ ۸۴ ۶
۸۴,۸ ۱,۸ ۰,۳۸۶ ۸۰ ۱۰

از سیم هادی مس می‌توان در فضای باز، زیر خاک، داخل ساختمان، کانال های کابل کشی استفاده کرد. هادی هم مرکز را می توان همزمان بعنوان حفاظ خنثی ، سیم ارت یا حتی اسکرین به کار برد.

هادی های مسی تابیده شده سخت (هوایی)
مقاومت در واحد طول در ۲۰درجه Ω/Km وزن در واحد طول Kg/Km تعداد و قطر رشته (mm) سطح مقطع اسمی (mm2)
۱.۱۲۸ ۱۴۲.۴ ۱.۷۰*۷ ۱۶
۰.۷۳۹۱ ۲۱۷.۳ ۲.۱۰*۷ ۲۵
۰.۵۲۱۵ ۳۰۸ ۲.۵۰*۷ ۳۵
۰.۳۶۲۲ ۴۴۳.۵ ۳۰۰*۷ ۵۰
۰.۳۷۲۷ ۴۳۵.۸ ۱.۸۰*۱۹ ۵۰
۰.۲۵۳۸ ۵۹۳.۲ ۲.۱۰*۱۹ ۷۰
۰.۱۹۳۲ ۸۴۰.۷ ۲.۵۰*۱۹ ۹۵
۰.۱۵۴۰ ۱۰۵۵ ۲.۸۰*۱۹ ۱۲۰
۰.۱۴۳۶ ۱۱۳۱ ۲.۹۰*۱۹ ۱۲۵
۰.۱۲۳۳ ۱۳۴۴ ۲.۲۵*۳۷ ۱۵۰
۰.۰۹۵۸۲ ۱۶۹۵ ۳.۵۵*۱۹ ۱۸۵
۰.۰۹۹۸۱ ۱۶۴۷ ۲.۵۰*۳۷ ۱۸۵
سیم هادی مس | گروه بازرگانی ثقفی

ساختار سیم هادی مس:

سیم هادی مس: مس آنیل شده گروه (تک مفتولی) ، گروه 2 (منظم تابیده) یا گروه 5 (انعطاف پذیر) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084..
عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/A .
نحوه قرارگیری رشته‌ها : رشته ها در کابل‌های چند رشته به هم تابیده می‌شوند.
روکش میانی: رشته های به هم تابیده با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده یا نواری بصورت عرضی پوشیده می‌شوند.
روکش: آمیزه PVC از نوع PVC/ST1 رنگ روکش به طور معمول مشکی است.
سیم هادی مس | گروه بازرگانی ثقفی

استاندارد سیم‌های هادی مس :

IEC 60502 یا ISIRI 3569 با ولتاژنامی 1000/600 ولت .