گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی
Open menu
گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی

لوله مسی

لوله مسی

به دو روش اکسترود و DIRECT TUBE تولید می شود. لوله مسی بنا به کاربرد آن، با آلیاژها و ابعاد مختلف تولید می شود. با توجه به هدایت الکتریکی و هدایت حرارتی فوق العاده مس، کاربرد لوله مسی نیز به دو گروه اصلی تقسیم می شود که عبارتند از انتقال جریان الکتریکی و انتقال حرارت.
لوله مسی، شرکت بازرگانی کالای مس برادران ثقفی
گروه بازرگانی ثقفی عرضه کننده لوله مسی در انواع TPC ،DHP & DLP بصورت شاخه، کویل( LWC )، کلاف و مویی (capilary) در سایزهای مختلف و با بهترین کیفیت، قیمت و شرایط می باشد.همچنین با توجه به موجودیت انواع لوله مسی در سایزهای مختلف تحویل سفارش مشتریان گرامی در اسرع وقت امکان پذیر می باشد.
جهت خرید اینترنتی لوله مسی لطفا به سایت بازار مس مراجعه نمائید.
 مشخصات کاربردی
کاربرد لوله مسی در انتقال حرارت و برودت جریان الکتریکی می باشد.لوله مسی دارای درصد خلوص متفاوتی با توجه به نیاز تولید می شوند.لوله مسی بنا به نیاز بازار در سه گروه TPC، DLP و DHP تولید می شوند.
 موارد مصرف لوله مسی به شرح ذیل می باشد:
  1. لوله مسی TPC: این گروه از لوله های مسی دارای هدایت الکتریکی فوق العاده ای هستند و مصارف الکتریکی دارند. تولید انواع کابلشو از این نوع لوله های مسی انجام می شود. 
  1. لوله مسی DLP&DHP: این نوع از لوله های مسی علاوه بر قابلیت هدایت حرارتی بالا، قابلیت جوشکاری مناسبی دارند. از اینرو در تولید مبدلهای حرارتی کاربرد دارند. 
مبدلهای حرارتی برای انتقال حرارت بین دو سیال استفاده می شوند و کاربرد متداول آنها در آبگرمکن ها و سیستمهای تهویه مطبوع می باشد.و کیفیت لوله مسی نقش بسزایی در کارایی آنها دارد.
لوله مسی بصورت کویل، کلاف، شاخه و کپی لری( لوله مویی) در سایزها و ضخامت های مختلف بنا به نیاز مشتری تولید می شود.
لوله مسی، شرکت بازرگانی کالای مس برادران ثقفی 

خواص مکانیکی لوله مسی
در جدول زیر خواص مکانیکی لوله مسی به اختصار آورده شده است. این جدول شامل پارامترهایی از قبیل:
  • اندازه دانه
  • سختی
  • ازدیاد طول نسبی
  • استحکام کششی 
.میباشد

   اندازه دانه (µm)   

  سختی (HV)  

 ازدیاد طول نسبی (%) 

 استحکام کششی (Mpa) 

 حالت سختی 

آلیاژ

25-60

Max 60

Min 40

205-260

OS

 


TPC, DHP, DLP

Max 40

Max 70

Min 20

220-270

OL

--

Min 90

Min 5

Min 300

HD

 

خواص شیمیایی لوله مسی 
آنالیز شیمیایی و مطابقت استانداردی لوله های مسی به شرح جدول ذیل میباشد:

 چگالی  

(gr/cm3)

 

  هدایت حرارتی  

 

هدایت الکتریکی

  مقاومت الکتریکی  

جرمی

(Ω.gr/m2)

  

  مقاومت الکتریکی  

حجمی

(Ω.mm2/m)

 

  حالت سختی  

 

  آلیاژ  

 

%IACS

 MS/m یا m/mm.Ω

8.9391

Min 100 

Min 58

Max 0.1533

Max 0.01724

OS

 


TPC

Min 98.3 

Min 57

Max 0.1559

Max 0.01754

OL

Min 96.6 

Min 56

Max 0.1588

Max 0.01786

HD--


Min 89.7


Min 52


Max 0.17030


Max 0.01914

OSDLP

OL

Min 87.9

Min 51

Max 0.17418

Max 0.01957

HL

339

85

49

0.18165

0.02041

--

DHP

 IACS: International Annealed Copper Standard

حداقل فشار قابل تحمل:
طبق استاندارد ASTM B75 و JIS H3300 حداقل فشار هیدرواستاتیک قابل تحمل توسط لوله های مسی از فرمول زیر قابل محاسبه است:
P=2St/(D-0.8t)
P : فشار هیدرواستاتیک بر حسب Mpa
ِِD : قطر خارجی لوله بر حسب میلی متر mm
t : ضخامت لوله بر حسب میلی متر mm
ُُS : تنش فیبری که مقدار آن برابر با 41Mpa می باشد.
 

سایزهای استاندار لوله آب
طبق استاندارد ASTM B88 سایزهای استاندارد لوله های آب و حداقل فشار قابل تحمل آنها به شرح ذیل می باشد، این نوع از لوله ها طبق استاندارد برای لوله کشی و انتقال انواع سیالات کاربرد دارند.
نوع C نوع B نوع A

       
          قطر خارجی         

    حداقل فشار     

MPa (psi)

   ضخامت   

    حداقل فشار     

MPa (psi)

  ضخامت  

    حداقل فشار    

Mpa (psi)

  ضخامت  

8.9 (1293)

 0.6

10.6 (1530

0.7 

12.2 (1775) 

0.8

6

6.5 (949) 

0.6 

8.9 (1293)

0.8 

10.1 (1470)

0.9 

5.2 (750) 

0.6 

7 (1017)

0.8 

 8 (1153)

0.9

10 

4.3 (619) 

0.6 

14.9 (2156) 

1.9 

8.9 (1293)

1.2 

12 

4 (577) 

0.7 

5.8 (838) 

1

7 (1017)

1.2 

15 

3.3 (477) 

0.7 

4.8 (691)

1 

5.8 (838) 

1.2 

18

3.1 (445) 

0.8 

4.3 (619)

1.1 

6.3 (918) 

1.6 

22 

2.7 (392) 

0.9 

3.6 (528) 

1.2 

4.9 (712)

1.6 

28 

2.6 (383) 

1.1 

3.4 (491) 

1.4 

3.9 (564) 

1.6 

35 

2.4 (348) 

1.2 

 3 (437)

1.5 

3.6 (528)

1.8 

42 

2.3 (338) 

1.5 

2.7 (384) 

1.7 

3.3 (477)

2.1 

54 

2 (290) 

1.6 

2.5 (364) 

2 

3 (439)

2.4 

67 

1.9 (276) 

1.8 

2.4 (355) 

2.3 

3 (434) 

2.8

79 

 

سایز لوله مسی
لوله مسی  بنا به نیاز بازار در ابعاد مختلف و در اشکال شاخه، کویل ( LWC ) و پنکیک عرضه می شود. مشخصه ابعادی لوله مسی شامل قطر خارجی و ضخامت می باشد. ابعاد متداول لوله مسی به شرح جدول ذیل می باشد:
                                                    جدول سایز لوله های مسی
قطر خارجی ضخامت (میلیمتر)
mm in 0 0 0.5 0.5 0.6 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.9 1 1.1 1.15 1.2 1.3 1.4 1.4
2               P                      
3     P         P   P                  
4.8                 P                    
6.4 1.4 L L LP LSP LSP   LSP LSP LSP LSP LSP              
7.9 5.16   L LP LSP LSP   LSP LSP LSP LSP LSP              
8         LSP   LSP     LSP LSP LSP LSP            
9.5 3.8 L L LP LSP LSP   LSP LSP LSP LSP LSP              
10     L   LP         LSP   LSP LSP            
10                   LSP   LSP LSP            
12         LSP   LSP S LSP LSP LSP LSP LSP            
13 1.2     LP LSP LSP   LSP LSP LSP LSP LSP LSP L S L S    
15         LSP     LSP   LSP   LSP LSP            
16 5.8   L LP LSP LSP LSP LSP LSP LSP LSP LSP LSP L S L S    
16         LSP     LSP   S LSP LSP LSP            
18         LSP         LSP LSP LSP LSP            
19         LSP   LSP     LSP   LSP LSP            
19 3.4       LSP       LSP LSP LSP LSP LSP L S L S S L

 

                                   

 

قطر خارجی (ضخامت (میلیمتر
mm in 1 1 1 1.1 1.2 1.2 1.25 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.8 1.9 2 2.1 2 2.4 2.8
20       S                                
22               S                        
22 7.8   S S   S   S S                      
23               S                        
24       S                                
25   S       S                            
26             S                          
28       S             S                  
30                   S                    
32       S         S                      
35         S     S     S                  
38               S     S                  
39                       S S              
40               S     S                  
42                     S                  
44                   S                    
45       S         S           S          
47                             S          
48                               S        
50               S                        
54                     S S   S   S       S
62                                 S      
67                                   S S  
79                                     S S
راهنمای جدول سایز لوله مسی:
پنکیک: P    شاخه: S    کویل L :LWC
جهت محاسبه وزن لوله مسی بر روی اینجا کلیک کنید. 

مشخصات شیمیایی
آنالیز شیمیایی و مطابقت استانداردی لوله های مسی به شرح جدول ذیل میباشد:
                                               جدول آنالیز شیمیایی لوله مسی
آلیاژ نام گذاری مطابقت استاندارد ترکیب شیمیایی
ISO USA GERMANY JIN UK (مس (مینیمم فسفر
ASTM DIN JAPAN BS
TPC Touth Pitch Copper Cu-ETP C 11000 E Cu 58 C 1100 C 101 99.9 0.004 max
DLP Phosphorous Cu-DLP C 12000 SW-Cu C 1201 - 99.9 0.004-0.015
DHP Deoxidized Copper Cu-DHP C 12200 SF-Cu C 1220 C 106 99.9 0.015-0.040 
 

استانداردها
کالای مس برادران ثقفی مفتخر است که محصولات خود را مطابق استانداردهای بین المللی عرضه می کند. این استانداردها برای لوله مسی عبارتند از:
 
DIN 1787  
Copper - Half-finished Products.
DIN 1785  
Wrought copper and copper alloy tubes for condensers and heat exchangers.
DIN 1754-1  
Copper Tubes - Seamless Drawn, Dimension Ranges and Coordination of Tolerances.
DIN 1754-2  
Copper Tubes - Seamless Drawn, Preferred Dimensions for General Purposes.
DIN 17671-1 
Wrought copper and copper alloy tubes; properties.
DIN EN 12449  
Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for general purposes.
DIN EN 12451  
Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for heat exchangers.
DIN EN 12735-1  
Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems.
DIN EN 12735-2     
Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration - Part 2: Tubes for equipment.
ASTM B111M-11    
Standard Specification for Copper and Copper-Alloy Seamless Condenser Tubes and Ferrule Stock
ASTM B75/B75M-11  
Standard Specification for Seamless Copper Tube
ASTM B280-08  
Standard Specification for Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Field Service
ASTM B395/B395M-08  
Standard Specification for U-Bend Seamless Copper and Copper Alloy Heat Exchanger and Condenser Tubes
JIS H 3300 
Copper and copper alloy seamless pipes and tubes
BS 2871-2:1972  
Specification for copper and copper alloys. Tubes. Tubes for general purposes
BS 2871-3:1972  
Specification for copper and copper alloys. Tubes. Tubes for heat exchangers
BS EN 12449:1999 
Copper and copper alloys. Seamless, round tubes for general purposes
BS EN 12451:1999 
Copper and copper alloys. Seamless, round tubes for heat exchangers
BS EN 12735-2:2010  
Copper and copper alloys. Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration. Tubes for equipment
 

انواع لوله مسی
لوله مسی بنا بر کاربرد و موارد مصرف آنها بصورت شاخه ، کلاف ، کویل و مویی تولید می شود 
 
لوله مسی شاخه
لوله  های مسی به صورت شاخه ای در صنایعی همچون تهویه مطبوع، صنایع برودتی، الکتریکی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد
 
لوله مسی شاخه، شرکت بازرگانی کالای مس برادران ثقفی 
لوله مسی کلاف
لوله مسی کلاف برای مقاصدی همچون تعمیرات و اتصالات در صنایع تهویه و برودت بکار می رود.این محصول دارای خم پذیری مناسب است که باعث تسهیل استفاده از آن در سیستم های لوله کشی، خطوط اانتقال گاز، سیستمهای تهویه  و لوله های برودتی میشود.به همین دلیل این محصول معمولا بصورت آنیل شده عرضه می شود
لوله مسی کلاف، شرکت بازرگانی کالای مس برادران ثقفی
 
لوله مسی کویل
.لوله مسی کویل در خطوط تولید انبوه سیستم های حرارتی و برودتی و مبدلهای حرارتی مورد استفاده قرار میگیرد
 
لوله مسی کویل، شرکت بازرگانی کالای مس برادران ثقفی 
 
لوله مسی مویی
لوله مویی  به سبب قطر بسیار کمی  که داراست لوله مویی نامیده می شود . جایگاه آن بین خروجی فیلتر (درایر) و  ورودی اواپراتور است. قطر وطول آن در کیفیت سرمای ایجاد شده بسیار با اهمیت است
    
لوله مسی مویی، شرکت بازرگانی کالای مس برادران ثقفی 
 

موارد مصرف
 
 :برخی از پر کاربردترین موارد مصرف و استفاده لوله مسی به شرح ذیل می باشد

 سیستم های تهویه مطبوع : کولر گازی، اسپیلت و... 

صنایع تاسیساتی و سیستم های حرارتی و برودتی: مبدلهای حراتی، یخچال، سرد خانه، آب شیرین کن ، آب سرد کن ، آب گرمکن و ... 

صنایع خودروسازی : خودروهای برقی، رادیاتور، یاتاقان ها و... 

صنايع نفت و گاز و پتروشيمي : سیستم های سوخت رسانی، سیستم های انتقال روغن، انواع مبدل در پالایشگاهها و..

تجهیزات الکتریکی : تولید انوع کابلشو

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی: گاز های طبی جهت مراکز درمانی

سیستم های انتقال آب سرد و گرم و فاضلاب 


استاندارد سایزها

: سایزهای استاندارد جهانی لوله مسی به شرح ذیل می باشد
جدول سایز لوله مسی بر اساس استاندارد 
امریکا ASTM  
 

 

سوالات متداول (FAQ)

لوله مسی چیست و چه مشخصاتی دارد؟
لوله مسی بنا به کاربرد آن، با آلیاژها و ابعاد مختلف تولید می شود. با توجه به هدایت الکتریکی و هدایت حرارتی فوق العاده مس، کاربرد لوله مسی نیز به دو گروه اصلی تقسیم می شود که عبارتند از انتقال جریان الکتریکی و انتقال حرارت.

انواع تیپ لوله مسی به چه معناست؟
لوله های مسی در سه تیپ k ، m ، L تولید می شوند، تیپ L از نظر ضخامت یا همان گوشتی بیشترین ضخامت را دارد و بیشتر در کارهای بیمارستانی و اکسیژن رسانی به دلیل حساسیت بالا مورد استفاده قرار میگیرد.

 شرکتهای تولید کننده لوله مسی چه تفاوتهایی باهم دارند؟
معمولا تفاوت اصلی بین شرکتهای تولید کننده لوله مسی مانند مهر اصل و باهنر در وزن سایزهای مشابه است و از نظر تکنولوژی تولید و یا کیفیت مس تفاوتی باهم ندارند.
نوع ارسال به شهرستان؟
شما میتوانید سایز لوله مسی خود را انتخاب نموده و از طریق درگاه سایت اقدام به پرداخت نمائید، در قسمت توضیحات میتوانید نوع ارسال باربری یا اتوبوس رانی و یا هر روش دیگر را ارسال نمائید تا به همان طریق ارسال شود.