لیست قیمت لوله های مسی با قطر 7/8 اینچ (22.22 میلی متر)

(بروزرسانی: ۳/اسفند/۱۳۹۶)

لیست قیمت کلاف و شاخه مسی با قطر 7/8 اینچ (22.22 میلی متر) برای دو طول 6 ، 15 متری به قرار زیر می باشد.


 شاخه 6 متری

 قطر و ضخامت بر حسب اینچ 

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 7/8 اینچ (شاخه متری) (ضخامت بر حسب اینچ)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (اینچ)                        قطر (اینچ)           
                     1.290.000                6,000                032                 7/8
                     1.410.400                6,000                035                 7/8
                     1.849.000                6,000                049                 7/8
                     2.494.000                6,000                065                 7/8

 

قطر و ضخامت بر حسب میلی متر  

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 7/8 اینچ (شاخه متری) (ضخامت بر حسب میلی متر)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (میلی متر)                        قطر (میلی متر)           
                    1.290.000                 6,000                0.81                   22.22
                    1.410.400                 6,000                0.90                   22.22
                    1.849.000                 6,000                1.24                   22.22
                    2.494.000                 6,000                1.65                   22.22

  
کلاف 15 متری 

 قطر و ضخامت بر حسب اینچ

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 7/8 اینچ (کلاف 15 متری) (ضخامت بر حسب اینچ)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (اینچ)                        قطر (اینچ)           
                     3.194.900                15,000                032                 7/8
                    تماس بگیرید                15,000                035                 7/8  


قطر و ضخامت بر حسب میلی متر و متر

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 7/8 اینچ (کلاف 15 متری) (ضخامت بر حسب متر)
                     قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                    ضخامت (میلی متر)                        قطر (میلی متر)           
                      3.194.900                15,000                 0.81                    22.22
                     تماس بگیرید                15,000                 0.9                    22.22

   


 

************************توجه توجه*********************
 با توجه به نوسانات قیمت جهانی مس (LME) و قیمت داخلی دلار و تاثیر آن در قیمت لوله های مسی، قیمت ها حدودی و با تلرانس منفی و مثبت 5 درصد می باشد.
 

آدرس تلگرام شرکت بازرگانی کالاس مس برادران ثقفی